OM OS på “En SOm Mig”

En som mig er et ungeunivers for dig, der har søskende/forældre/venner/kæreste med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser.

Visionen er at give spejling og konkrete handlemuligheder for unge og – på sigt – få dig til at engagere dig og tage ejerskab for universet 😊.

Projektet er desværre lukket pr. 30.11.21.

 

En som mig er en del af Bedre Psykiatri der arbejder for pårørende til psykisk syge, og ungeuniverset er finansieret af Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet. 

 

 

Rådgivningens etiske principper

  • Dit ønske om anonymitet skal altid respekteres
  • Du skal mødes i øjenhøjde og med respekt
  • Du skal mødes med tillid og professionalisme
  • Du har ret til, at vi overholder vores tavshedspligt
  • Du har ret til, at vi overholder vores borgerpligt for underretning og afværgelse

 

Læs mere om Bedre Psykiatris værdier

Læs mere om underretnings- og afværgepligt → → →

 

Ungeuniversets empowerment-tilgang

“Empowerment” handler om, at vi tror på. at du er stærk, at du kender dig selv bedst, og at du selv kan gøre noget, hvis du får den rette støtte og redskaber. Vi ved, at det kan være svært at handle, når man er ung (og vi synes faktisk heller ikke, at det er dit ansvar), men vi vil gerne give dig muligheden for at gøre noget, så du kan få det bedre eller nemmere i din hverdag.

 

 

Ungeuniversets recovery-tilgang

“Recovery” handler om, at vi tror på, at man som psykisk syg kan få det bedre. Og det gælder også for dine forældre eller dine søskende – og for dig. Men det rette hjælp og behandling er det meste muligt for de fleste mennesker 😊

 

Vores underretningspligt

Vi er underlagt almindelig underretningspligt. Dette betyder, at hvis du giver oplysninger til os, som du kan identificeres ud fra (telefonnummer, fulde navn mv.), og du fortæller om overgreb, vanrøgt eller andet der er til fare for dig, så har vi pligt til at underrette din kommune, så du kan få den hjælp, som du har ret til og krav på.

Se mere om underretningspligten i vores Privatlivspolitik

 

Vores afværgepligt

Vi er underlagt afværgepligten. Dette betyder, at hvis du er i overhængende fare for at komme alvorligt til skade, eller hvis du er til fare for andre, så har vi pligt til at forsøge at forhindre det.

Se mere om afværgepligten i vores Privatlivspolitik