OM OS

En som mig er et ungeunivers for børn og unge mellem 12 – 17 år, der har søskende eller forældre med psykisk sygdom.

Visionen er at give spejling og konkrete handlemuligheder for unge og – på sigt – få unge til selv at engagere sig og tage ejerskab for universet 😊.

 

En som mig er en del af Bedre Psykiatri der arbejder for pårørende til psykisk syge, og ungeuniverset er finansieret af Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet.

Bedre Psykiatri er medlem af RådgivningsDanmark

Hvem sidder bag skærmen?

Vi er et team på en projektleder og to professionelle rådgivere, som sammen besvarer e-mails og betjener rådgivningen.

Christina møder du både på chatten, og hvis du har spørgsmål om “En som mig”. Har du spørgsmål til sitet, er hendes e-mail: cw@bedrepsykiatri.dk

Sofie møder du på chatten som rådgiver

Cecilie møder du på chatten som rådgiver

 

Rådgivningens anonymitet

Rådgivningen er anonym, fordi den foregår gennem det sikre system BaseChat. I BaseChat har rådgiverne ikke har adgang til din IP-adresse eller andre oplysninger, og din IP-adresse gemmes heller ikke efter chatten er afsluttet. Du vil før og efter chat blive bedt om at tage stilling til nogle spørgsmål, der KUN bruges til statistiske formål og til at forbedre din oplevelse af rådgivningen. Der ydes ikke rådgivning via e-mailadressen hej@ensommig.net

Læs hele vores Privatlivspolitik

 

Rådgivningens empowerment-tilgang

Empowerment-tilgangen tager udgangspunkt i at hjælpe dig til selv at kunne handle. Det lyder måske lidt kringlet, men det handler om, at vi tror på, at du selv sidder med svarene, hvis vi som rådgivere formår at stille dig de rette spørgsmål. Vi vil gerne styrke din tro på dig selv, så du gennem den tro kan dine din indre styrke til at handle på det, som er svært.

Vi ved, at det kan være svært at handle, når man er ung, og vi synes faktisk heller ikke, at det er dit ansvar, men vi vil gerne give dig muligheden for at handle på det, som er svært, så du kan få det bedre eller nemmere i din hverdag.

 

Rådgivningens etiske retningslinjer

  • Den unges ønske om anonymitet skal altid respekteres
  • Den unge skal mødes i øjenhøjde og med respekt
  • Rådgiveren har tavshedspligt i forbindelse med samtalen
  • Den unge skal (når relevant) oplyses om sine rettigheder i forhold til psykiatrien
  • Den unge skal (når relevant) oplyses om rådgiverens underretningspligt
  • Den unge skal (når relevant) oplyses om rådgiverens afværgepligt

 

Se mere om Bedre Psykiatris værdier

 

Rådgivningens underretningspligt

Enhver rådgiver på “En som mig” er underlagt almindelig underretningspligt. Dette betyder, at såfremt en rådgiver har identificerbare oplysninger og får kendskab til overgreb, vanrøgt eller andet som kan bringe et barn eller ungt menneskes trivsel i fare, har rådgiveren pligt til at underrette kommunen.

Se mere om underretningspligten i vores Privatlivspolitik

 

Rådgivningens afværgepligt

Enhver rådgiver på “En som mig” er underlagt afværgepligten. Dette betyder, at såfremt en rådgiver vurderer, at en bruger er i overhængende fare, eller er til fare for andre, så har rådgiveren pligt til at kontakte 112.

Se mere om afværgepligten i vores Privatlivspolitik